Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

Praha
☎ 724 303 271

ilonanohelova@seznam.cz

Trestní právo

  • obhajoba podezřelých/obviněných/obžalovaných/poškozených v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • kvalifikované sepsání trestních oznámení
  • sepis řádných (odvolání, odpor) a mimořádných opravných prostředků (dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona), ústavní stížnosti
  • sepis stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby/ponechání ve vazbě, usnesení o zahájení trestního stíhání, apod.
  • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu (s nabídkou nahrazení vazby peněžitou zárukou, dohledem probačního úředníka, písemným slibem, zárukou zájmového sdružení), podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, apod.
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání)
  • obhajoba ex offo/ustanovený obhájce
  • veškeré úkony dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže/trestná činnost mladistvých