Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

Praha
☎ 724 303 271

ilonanohelova@seznam.cz

Právní služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb:

  •  občanské právo

  • rodinné právo

  • obchodní právo

  • trestní právo

  • pracovní právo

  • a další.....

Cena

Ceny se pohybují podle složitosti a náročnosti řešeného případu, přičemž je možno dohodnout smluvní odměnu. 

Cenu právních služeb budete znát vždy předem, takže se nemusíte obávat nečekaných plateb.