Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

Praha
☎ 724 303 271

ilonanohelova@seznam.cz

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby za přijatelnou cenu a profesionální a zároveň lidský přístup.

Nabízíme právní služby obchodním společnostem a podnikatelům ve všech oborech činnosti. 

Právně zajišťujeme developerské projekty, smlouvy o dílo ve stavebnictví, řešení reklamací

Převody nemovitostí, včetně advokátní úschovy kupní ceny, darování nemovitostí, věcná břemena - služebnosti, návrhy na katastr nemovitostí

Opatrovnické spory - svěření dětí do péče, výživné

Právní poradenství pro SVJ

Nabízíme úřední ověřování podpisů na vámi zadaném místě v Praze - dojedeme úředně ověřit podpisy k nepohyblivým osobám, i do vašich firem a kanceláří

Využijte i možnost poskytování právní pomoci on-line, telefonicky a e-mailem bez nutnosti osobních schůzek v jednodušších právních případech.
 

☎ 724 303 271 

ilonanohelova@seznam.cz

 

Mgr. Ilona Nohelová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Věnuje se generální právní praxi, s aktuální specializací na rodinné, pracovní a obchodní právo, taktéž i na trestní a občanské právo.  Během své dlouholeté právní praxe působila ve vedoucích právních pozicích ve významných obchodních společnostech a podílela se na mnoha právních projektech.

Má bohaté zkušenosti s řešením rozsáhlých a komplikovaných případů pro široké spektrum klientů, jak ze soukromého, tak i ze státního sektoru.

V rámci své advokátní praxe poskytuje klientům komplexní právní služby, provádí právní analýzy a podstatnou část své právní praxe věnuje zastupování klientů v soudních sporech v občanskoprávním řízení zejména v oblasti rodinného práva, se zaměřením na rozvodovou problematiku, v obchodněprávním řízení zejména v oblasti smluvních vztahů, a v trestním řízení v oblasti hospodářské kriminality a kriminality mladistvých.

REPORTÁŽE TV NOVA s advokátkou Mgr. Ilonou Nohelovou:

Miniatura

www.youtube.com/watch?v=Etrgp1uGEws

minuta 0:40

www.youtube.com/watch?v=l_56NpOlbqw

minuta 1:40

www.youtube.com/watch?v=KWIV1QumfiQ

minuta 1:15

Ranní interview ČR Radiožurnál:

prehravac.rozhlas.cz/audio/3554366